luštidlo sudoku pro nevidomé

Návod k luštidlu sudoku

Sudoku Sada obsahuje mřížku s vysunutelným víčkem, na které úlohy řešíme, zasunuté víčko zaručí, že můžeme rozpracovanou úlohu přenášet, aniž se rozhází. Součástí je i zásobník kostiček s braillskými číslicemi od jedné do devíti, každá devětkrát. Každá kostička má stejný znak na dvou protilehlých stranách. Jeden z těchto znaků je ale tvořen výrazně vyššími body, takže po zasunutí do mřížky se jeví jako jednoznačně vyšší. A právě touto různou výškou můžeme odlišovat v sudoku čísla zadaná úlohou a čísla, která jsme si sami doplnili. Řešení sudoku lze s velkou dávkou fantazie přirovnat k luštění křížovky. Základní rozdíl je v tom, že u sudoku užíváme pouze číslice. základní plocha je rozdělena do devíti čtverců, každý z nich na devět políček. Jako zadání se obvykle znázorňuje tato plocha, přičemž některá políčka obsahují vždy jednu z číslic 1 - 9. Naším úkolem je doplnit číslice na prázdná políčka tak, aby každý řádek plochy obsahoval všechny číslice (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), každý sloupec plochy také a všechny číslice musí obsahovat i každý z devíti čtverců. nejprve si do mřížky doplníme číslice uvedené v zadání (dnes se dá najít skoro v každých novinách nebo časopise). jestli pro to užijete znaky s většími nebo drobnějšími body je na vás, a pak už jenom zbývá, pomocí těch druhých znaků hledat řešení. Přeji hodně trpělivosti při řešení první přiložené úlohy i při všech ostatních. Upozornění! Z těchto stránek si můžete stáhnout program pro vytváření dalších úloh sudoku. Jiří Mojžíšek

stažení programu sudoku