návod systému nestroj

Hrací nestrojek


uživatelská příručka

Poznámka:
ti, kteří čtou tuto příručku syntetickým hlasem by si měli nastavit čtení tak, aby byla čtena veškerá interpunkce.
systém potěší ty, kteří mají rádi zvuk hracích strojků a chtějí k této tématice přistupovat aktivně. Umožňuje jednoduchý zápis hudebních skladeb, a jejich převedení do formátu, který lze užít jako stopu na hudebním cédé. Výsledný zvuk je, jak jinak, zvukem hracího strojku. Celý systém nechce být konkurencí programů umožňujících zadávání skladby přímo prostřednictvím kláves a užívajících nejrůznějších midi výstupů, Je jen hračkou pro ty, kteří doma žádný elektronický nástroj nemají a přece si chtějí pohrát.

Celý systém je v adresáři "nestroj". Tento adresář obsahuje i soubor "aktuální.txt", do kterého zapisujeme notový záznam a po převedení na tóny i soubor "aktuální.wav". Najdeme zde i příklad zápisu "ovčáci čtveráci.txt" a několik ukázkových skladbiček systémem vytvořených.


Pravidla a funkce pro zápis skladbyNotový zápis provádíme v běžném text-editoru, který umí vytvořit prostý text, to je soubor s příponou txt. Zcela vyhovuje např. poznámkový blok. Skladbu ukládáme vždy do souboru "aktuální.txt". Tam ji totiž očekává program překladový - "sestav.exe".
pro zápis not se užívají malá písmena c, d, e, f, g, a, h.
Pro pomlky písmeno p (pauza).
Pro zadávání hodnot not a pomlk užíváme čísel která říkají, o který díl celé (čtyřčtvrťové) noty se jedná.
Tedy:
1 =celá,
2 =půlová,
4 =čtvrťová,
12 =jedna nota osminové trioly,
20 =jedna nota osminové kvintoly,
72 =jedna nota šestnáctinové nonoly ( - - nonono - ) a tak dále.
Pozor! číslo udávající délku noty platí i pro noty a pomlky následující, pokud není uvedeno jiné číslo. Jestliže by tedy byla celá skladba v osminových notách, stačilo by uvést číslo 8 jen před první notou.
Upozornění: zadávaná délka noty není délkou noty v pravém slova smyslu. Zvuky rejstříků jsou voleny jako zvuky s krátkým dozvukem a nota vždy zcela dozní. Zadávaná délka tedy vlastně udává to, kdy se ozve nota následující.
Tečka za notou se píše jako obyčejná tečka a chová se obvyklým způsobem.
Systém umožňuje zápis v rozsahu pět a půl oktávy: velká, malá, jedno, dvoj a trojčárkovaná a zná i čtyřčárkovanou oktávu včetně gé.
jednotlivé oktávy označujeme písmenem malé o a těsně za ním písmeno - vé pro velkou, em pro malou, číslici 1 pro jednočárkovanou, 2 pro dvoj, 3 pro troj a 4 pro čtyřčárkovanou.
Pozor! přechod z oktávy do oktávy menším než kvartovým krokem není třeba značit stejně, jako v braillově notopisu.
Pozn.: Dodržení rozsahu program nekontroluje.
Posuvky zapisujeme písmeny čé nebo větší než pro křížek a ijé nebo menší než pro bé, před notou, kterou chceme ovlivnit.
Pozor! posuvka platí jen pro následující notu.

Psaní vícehlasu nám umožňuje užití znaku mínus, které nás v zápisu vrací. Chová se vlastně jako nota. Můžeme tedy užívat mínus celé, půlové, čtvrťové, mínus v délce jedné noty čtvrťové trioly a podobně. Stejně jako u noty je jeho délka buď uvedena před ním nebo platí délka noty před tímto mínus užité.
V kombinaci s čísly udávajícími hodnoty not se tedy můžeme dostat i k melodickým ozdobám a arpegiu.
Např. chceme-li zapsat dvojhlas čtvrťová cé é, čtvrťová dé ef a půlová é gé zadáme:
4ef 2g - - 4cd 2e
Znak mínus užijeme v daném případě dvakrát, protože poslední nota před jeho užitím byla půlová a my se potřebujeme vrátit o půlku a dvě čtvrtky. Mohli bychom rovněž užít zápisu 1-, který nás vrátí o jednu notu celou.
Jestliže chceme např. zapsat noty cé, é, gé a závěrečný akord cé é gé cé v arpegiu můžeme psát třeba:
o1 4ceg 50- - - ceg o2 4c
Zapsáním tří čtvrťových not jsme se v čase dostali na začátek doby čtvrté, kdy má zaznít akord. Číslem 50 jsme zvolili netradiční notovou délku, která je poměrně krátká. Trojím užitím mínus jsme se vrátili o tři padesátiny a dále jsme zapsali cé, é, a gé, všechny jako padesátinové hodnoty. A teď už zbývá jen uvést, že další nota bude čtvrťová a zapsat nejvyšší tón akordu.
Tento zápis arpegia odpovídá i definici, že melodické ozdoby po období baroka obvykle probíhají v čase předchozí noty.
Při psaní vícehlasé skladbičky může někdo dávat přednost způsobu, kdy napíše celou melodii, pomocí znaků mínus se vrátí na její začátek a píše druhý hlas, nebo pro hrací strojky charakteristicky rozdrobený doprovod.
A tady se dostávám ještě k jedné vlastnosti znaku mínus. Jestliže těsně za ním uvedeme číslo, říkáme tím, že chceme, aby se tolikrát zopakoval. Můžeme tedy napsat například 8 celých taktů melodie, potom zapsat 1-8 a připisovat další hlas. Tou jedničkou jsme řekli, že následující mínusy budou celé a osmičkou, že jich je osm.


Zkratky funkcí notového zápisuznak závorka, =začátek nenotového úseku ukončeného závorkou zavírací.
Pozn.: jestliže v nenotovém úseku užijeme další otvírací závorku, je nutné ji rovněž uzavřít.
malé té (tomáš) s těsně následujícím číslem =tempo (čtvrťová nota podle metronomu).
Původní tempo =120.
velké er s těsně následující číslicí =rejstřík
Pozn.: Všechny rejstříky nemusí mít zvuky v celém rozsahu.
Původní nastavení je R1 a systém má zatím 3 rejstříky.
velké té, (tomáš) s těsně následujícím číslem =transpozice o daný počet půltónů (5, o kvartu výš, -7, o kvintu níž).
Původní nastavení je T0.
Velké es (stanislav) s těsně následujícím číslem =synchronizace. Umožňuje nám nastavit náhodnou nepřesnost začátků tónů v rozsahu hodnoty uvedené číslem (napodobuje nepřesnosti při hře hracích strojků). Čím menší číslo uvedeme, tím je rozsynchronizování větší.
Původní nastavení je S50.
Užití mezer mezi notami a dělení not do řádků je libovolné, užívejte je tedy tak, aby byl zápis pro vás co nejpřehlednější. Jako příklad mohou sloužit "Ovčáci čtveráci".
malé er s těsně následujícím číslem =ritardando (číslo udává v procentech spomalení za 4 čtvrťové noty).
Pozor! Pro ukončení zvolňování je nutné užít r0, které se vrací k původnímu tempu.
Ale k ritardandu raději podrobněji:
Možná bude nejlepší příklad.
Představte si, že je předepsáno tempo 120, celý takt tedy trvá dvě vteřiny. Co se stane, když uvedeme r100 a po čtyřech čtvrťových notách r0, které vrací tempo k původně zadanému.
Z výše uvedené definice plyne, že během těchto čtyř not došlo ke spomalení o 100 procent.Na konci těch čtyř čtvrtek tedy máme takové tempo, že jeden takt v něm by trval 4 vteřiny (o 100 procent víc).
Jestliže by bylo místo r100 užito například r20, výsledné tempo by bylo takové, že jeden takt by trval dvě vteřiny plus jejich dvacet procent, což je celkem dvě vteřiny a čtyři desetiny. Ale netrapte se. Prostě tam nějaké ritardando nastavte a poslechněte si to. Když to bude málo, přidejte, když to bude moc, uberte.
Ale tím trable s ritardandem ještě nekončí.
K nepříčetnosti vás může přivést jeho kombinace se znakem mínus. Jestliže se vracíme ve spomalovaném úseku, je všecko vpořádku. Ale běda vám, vrátíte-li se přes ritardando. Už nikdo vás nesesynchronizuje. A co máte dělat, když chcete ritardando někde užít a potom se přecejenom přes ně vrátit? Existuje jednoduchá finta: Vracejte se až na začátek, ale vracejte se více než je třeba. Program zajistí, že se nemůžete vrátit před začátek skladby a je to.
A ještě jedno připomenutí: Jestli užijete v prvním hlase ritardando a potom se vrátíte užitím mínusů na začátek a budete psát druhý hlas, mějte na paměti, že v něm musíte zase užít ritardando, na stejném místě, stejně velké, na stejnou dobu.


Pro převedení notového zápisu ze souboru "aktuální.txt" do souboru "aktuální.wav" stačí spustit soubor "sestav.exe", který najdete v adresáři "nestroj".

Tak ať se vám daří!
Jirka Mojžíšek
A doufám, že časem od vás dostanu nějaký ten textový soubor s notami.